• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2007/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đường do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2007/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
(Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi);
- Công ty TMHH TMDV Kinh Bắc
(Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc);
- Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
(Địa chỉ: Lô E3-E4, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/QNS-TP ngày 10/2/2020 của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, công văn số 05/CV/KINHBAC ngày 13/01/2020 của Công ty TMHH TMDV Kinh Bắc, công văn số 16012020/NU-TCHQ ngày 16/01/2020 của Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và công văn số 188/HQHCM-TXNK ngày 21/01/2020 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với mặt hàng đường không áp dụng hạn ngạch thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

- Mặt hàng đường nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2020 thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng đường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Theo đó, đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế VAT thuế suất 5%.

- Thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT, Vụ CST, Vụ PC (BTC) (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Vụ Pháp chế, Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK- PL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2007/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2007/TCHQ-TXNK

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444564