• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 201/GSQL-GQ1 năm 2018 về mã loại hình của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 201/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/GSQL-GQ1
V/v mã loại hình của DN FDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam.
(Đ/c: Cổng 2, kho đông dược Phúc Hưng, KCN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội)

Trả lời công văn 003-2018/CJF-GSQL ngày 11/01/2018 của Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam (Công ty) vướng mắc về mã loại hình nhập khẩu và các mặt hàng kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã loại hình.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) khai báo mã loại hình nhập khẩu là A41.

2. Về lĩnh vực kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 201/GSQL-GQ1

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374089