• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 202/BXD-KTXD năm 2018 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 202/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/BXD-KTXD
V/v Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8325/DKVN-Khí-XD-TC ngày 28/12/2017 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định: “Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án”. Theo đó, đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn nếu sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng không phù hợp, thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí để trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Dự toán chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C
ục KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 23. Chi phí quản lý dự án
...
3. Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 202/BXD-KTXD

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374805