• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 20230/QLD-MP năm 2015 về hồ sơ công bố mỹ phẩm gel bôi chăm sóc da bụng trước và sau khi sinh do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 20230/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 20230/QLD-MP
V/v hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2

Phúc đáp Văn thư số 1664/DPTW2-TTBH đề ngày 09/10/2015 của Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 về nhập khẩu sản phẩm gel bôi chăm sóc da bụng trước và sau khi sinh, Cục Quản lý dược có ý kiến như sau:

1. Về phân loại sản phẩm, ngày 13/8/2014, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 13630/QLD-MP gửi của Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 thông báo sản phẩm gel bôi chăm sóc da bụng trước và sau khi sinh Striasan Post, Striasan Pre xem xét phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Việc nhập khẩu và đưa ra lưu thông các sản phẩm Striasan Post, Striasan Pre thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về Quản lý mỹ phẩm.

2. Theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT , Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là tài liệu bt buộc phi có trong H sơ công b sản phẩm m phẩm. Giy chứng nhận lưu hành tự do - CFS là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu mỹ phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng mỹ phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Cục Quản lý dược thông báo để Công ty biết, thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, MP (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20230/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 29/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20230/QLD-MP

2.316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298394