• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2025/ATTP-KN năm 2020 về xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và thủ tục đăng ký công bố do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Tải về Công văn 2025/ATTP-KN
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/ATTP-KN
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và thủ tục đăng ký công bố

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam
Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Cục An toàn thực phẩm đã nhận được văn bản số 6973/VPCP-KSTT ngày 21/8/2020 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và kiến nghị quy định thủ tục đăng ký công bố chất hỗ trợ chế biến của Công ty TNHH Brenntag Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm có ý kiến trả lời doanh nghiệp như sau:

1. Cục An toàn thực phẩm đã có kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó có Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế. Để thực hiện nhiệm vụ này, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1433/ATTP-KN ngày 17/6/2020 gửi Ban quản lý An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố và công văn số 1432/ATTP-KN ngày 17/6/2020 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam về việc lấy ý kiến đề xuất soát xét, sửa đổi danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong thực phẩm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế (kèm theo). Theo đó, thời hạn các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 15/9/2020.

2. Hiện tại, Cục An toàn thực phẩm đang tiếp nhận các ý kiến đề xuất của tổ chức, cá nhân. Sau thời hạn nêu trên, Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong thực phẩm quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT và một số nội dung liên quan đến Nghị định 15/2018/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Văn phòng Bộ Y tế (để b/c);
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để b/c);
- Lưu: VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Giang

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2025/ATTP-KN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm   Người ký: Lê Văn Giang
Ngày ban hành: 04/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2025/ATTP-KN

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452474