• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2027/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 2027/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó C
c trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (TTr).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 2027/QLD-ĐK ngày 29 tháng 01 năm 2018.

 

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Neotercod

VD-20267-13

27/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Codeine Camphosulfonate

NSX

Sanofi Chimie

Route d' Avignon 30390 Aramon - France

France

2

Di-angesic codein 30

VD-24885-16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Codeine phosphate hemihydrate

DĐVNIV

ALCALIBER, S.A

Plaza de Colón. 2 - Torre I, Planta 13, 28046 Madrid - Espana

Spain

3

Clorocid 250 mg

VD-14428-11

22/8/2018

CTCP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Chloramphenicol

USP38/ BP2016/ EP8

1 / Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co., Ltd, China

1/ 8/F, Jinying Hanzhong New City, No. 1 Hanzhongmen Street, Nanjing, China

China

4

Clorocid 250 mg

VD-14428-11

22/8/2018

CTCP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Chloramphenicol

USP38/ BP2016/ EP8

Chongqing chunrui medical chemical Co., ltd- China.

No.44, Luoxi Rd., Luoqi Town, Yubei Chongqing, 401137 China

China

5

Clorocid 250 mg

VD-14428-11

22/8/2018

CTCP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco

Chloramphenicol

USP38/ BP2016/ EP8

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd - China.

No 37 Zhonggong Bei street Tiexi district, Shenyang - China

 

6

Co-padein

VD-17867-12

08/01/2019

Công ty CPDP 2-9 TP HCM

Codeine phosphate hemihydrate

EP 8, EP 9

ALCALIBER, S.A

Avda. Ventalomar, 1, 45007 Toledo

Spain

7

Ciprofloxacin 500mg

VD-17865-12

12/01/2019

Công ty CPDP 2-9 TP HCM

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 38, USP 39, USP 40

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area

China

8

Ciprofloxacin 500mg

VD-17865-12

12/01/2019

Công ty CPDP 2-9 TP HCM

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 38, USP 39, USP 40

Zhejiang Goubang Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang

China

 

Danh mục này có 08 khoản./.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung này bị thay thế bởi Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

(*) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 2027/QLD-ĐK ngày 29/01/2018.

Xem nội dung VB
Nội dung này bị thay thế bởi Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018
- Nội dung này bị thay thế bởi Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

(*) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 2027/QLD-ĐK ngày 29/01/2018.

Xem nội dung VB
Nội dung này bị thay thế bởi Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2027/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2027/QLD-ĐK

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374297