• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2033/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2033/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 722/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E số tham chiếu E094600000170029 ngày 31/7/2009 thuộc tờ khai số 23067/NKD ngày 14/10/2009 của Công ty Cổ phần Lisohaka.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét xử lý theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Lisohaka (để biết);
(Đ/c: xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2033/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2033/TCHQ-GSQL

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182632