• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 20331/QLD-KD năm 2016 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 20331/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20331/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

 

Hiện nay, sự thay đổi bất thường của thời tiết tại thời điểm giao mùa và din biến phức tạp của bệnh st xuất huyết tại một số nước trong khu vực đã ảnh hưởng tới tình hình dịch bệnh tại một sđịa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng, Cục Quản lý Dược đề nghị như sau:

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue, Quyết định số 1537/QĐ-BYT ngày 29/04/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue bằng y học cổ truyền và Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/07/2011 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay, chân, miệng,

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để chủ động lập dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng, đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc trên địa bàn.

2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch mua sm thuốc, cập nhật diễn biến mô hình bệnh tật để phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh.

3. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, khn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung liên quan tại Công văn này.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, giải quyết theo quy trình thẩm định nhanh các Đơn hàng nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chng dịch bệnh theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, điện thoại: 04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Nguyn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trư
ng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục KCB, Cục YTDP - BYT (để p/hợp);
- Cục Y tế, BCA;
- Cục Quân Y, BQP;
- Cục Y tế, Bộ GTVT;
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20331/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20331/QLD-KD

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328573