• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 20353/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 20353/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20353/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung
(Đ/c: S
14/14 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ các công văn của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. HChí Minh đề ngày 23/9/2016 về 04 mẫu mỹ phẩm không đạt yêu cầu chất lượng:

- Công văn số 525/VKNT-KHTH gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0130/VKN-KTMP2016 ngày 21/9/2016 về mẫu sản phẩm Cleansing Gel FOB - 80gam (Slô: 01270116; hạn dùng 27/01/2019);

- Công văn s526/VKNT-KHTH gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm s0128/VKN-KTMP2016 ngày 15/9/2016 về mẫu sản phẩm Sữa tắm y khoa Bodymed FOB - 150gam (Slô: 01100116; hạn dùng 10/01/2019);

- Công văn số 527/VKNT-KHTH gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0127/VKN-KTMP2016 ngày 15/9/2016 về mẫu sản phẩm Dầu gội FOB phòng ngừa gàu, rụng tóc - 200gam (Số lô: 02070116; hạn dùng 07/01/2019);

- Công văn số 528/VKNT-KHTH gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm s0126/VKN-KTMP2016 ngày 15/9/2016 về mẫu sản phẩm Sữa tắm chống rôm sảy FOB - Baby- 150gam (Số lô: 01020416; hạn dùng 02/4/2019);

Các mẫu sản phẩm nêu trên do Viện Kiểm nghiệm Thuc Tp. HChí Minh lấy tại Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung để kiểm tra chất lượng, không đáp ứng quy định về giới hạn nhiễm khuẩn trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 04 lô sản phẩm mỹ phẩm sau:

- Sản phẩm Cleansing Gel FOB - 80gam (Số lô: 01270116; hạn dùng 27/01/2019);

- Sản phẩm Sữa tắm y khoa Bodymed FOB - 150gam (Số lô: 01100116; hạn dùng 10/01/2019);

- Sản phẩm Dầu gội FOB phòng ngừa gàu, rụng tóc - 200gam (Số lô: 02070116; hạn dùng 07/01/2019);

- Sản phẩm Sữa tắm chống rôm sảy FOB - Baby -150gam (Số lô: 01020416; hạn dùng 02/4/2019);

Bốn sản phẩm mỹ phẩm nêu trên do Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung (Địa chỉ: Số 14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cn Thơ) sản xuất.

2. Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 04 sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mphẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2016.

3. Sở Y tế Tp. Cần Thơ giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
- VKN Thuốc TW, VKN Thuốc Tp. HCM;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20353/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20353/QLD-MP

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328548