• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 2036/TTg-KTN năm 2016 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2036/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/TTg-KTN
V/v lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hp đặc biệt đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC 2017 (ISOM) và Hội nghị Quan chức cao cấp ln 1 (SOM 1), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị ISOM, SOM 1 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9199/BKHĐT-QLĐT ngày 02 tháng 11 năm 2016.

2. Ủy quyền Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu cần APEC và Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu nêu trên và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an ninh, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KHTC, TKBT, V.
I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). Ha29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2036/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2036/TTg-KTN

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329730