• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 2038/TCT-KK năm 2013 hướng dẫn vướng mắc kê khai, nộp thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2038/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc kê khai, nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH POSCO SS-VINA
(Đ/c: Đường N1, KCN Phú Mỹ II, H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 53/PSSV-KT đề ngày 11/03/2013 của Công ty TNHH POSCO SS-VINA (PSSV) đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định "1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại Chương II Thông tư này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng"

Căn cứ, Mục 1, Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN.

1. Về việc kê khai, nộp thuế

Trường hợp, ngày 09/4/2013 Văn phòng điều hành Công ty HAEDONG ENGINEERING đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế (mã số thuế 10 số) thì Văn phòng được phép đăng ký, kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % theo quy định.

Đối với hợp đồng thầu nhà thầu HAEDONG ENGINEERING ký với Công ty TNHH POSCO SS-VINA để xây dựng trạm biến áp điện cho dự án nhà máy PSSV (thời hạn hợp đồng 13/11/2012-30/11/2013). Hợp đồng này, Công ty TNHH POSCO SS-VINA đã đăng ký với cơ quan thuế theo phương pháp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu. Công ty TNHH POSCO SS-VINA tiếp tục kê khai, nộp thuế thay nhà thầu đối với hợp đầu thầu đã đăng ký với cơ quan thuế (hợp đồng xây dựng trạm biến áp điện cho dự án nhà máy PSSV ký ngày 13/11/2012)

2. Về xác định đối tượng chịu thuế

Trường hợp TNHH POSCO SS-VINA ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt có bao thầu máy móc, thiết bị đi kèm thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, TNDN theo hướng dẫn tại Mục 1, Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

3. Về việc ký hợp đồng và thanh toán bằng ngoại tệ (USD) cho các nhà thầu và vướng mắc trong xác định tỷ giá đối với các ngân hàng. Đây là vấn đề ngoài chính sách thuế, đề nghị đơn vị nghiên cứu quy định về việc quản lý ngoại hối của nhà nước Việt Nam và các quy định có liên quan đến ký kết hợp đồng để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ: CS; PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2038/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2038/TCT-KK

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204126