• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 20382/CT-HTr năm 2015 về trả lời chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 20382/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20382/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Saehan Green Vina
(Địa chỉ nhận công v
ăn: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Saehan Green Vina - Phòng 508, tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0801118282)

Trả lời công văn số 03-15/CV-001 ngày 10/03/2015 của Công ty TNHH Saehan Green Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Saehan Green Vina có thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Saehan Green Vina tại Hà Nội, Văn phòng đại diện chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu, không tiến hành thu - chi tiền, không trả lương cho nhân viên làm tại Văn phòng thì không phải nộp thuế môn bài, không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kim tra thuế s 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20382/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20382/CT-HTr

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279062