• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 20383/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 20383/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20383/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP lâm sản Sơn Tây
(Địa chỉ: PhTrạng Trình, Phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội)
MST: 0500435062

Trả lời công văn số 41 CT/GĐ-CV ngày 03/04/2015 của Công ty CP lâm sản Sơn Tây hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế:

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của t chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bt bán ra và ở khâu nhập khu.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:

- Tại Khoản 5 Điu 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ bán sản phm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

…”

- Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ công văn số 12571/BTC-TCT ngày 08/9/2014 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ.

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty CP lâm sản Sơn Tây (sau đây gọi là Công ty) là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cung ứng mặt hàng gỗ chống lò xuất xứ từ gỗ rừng trồng như keo, bạch đàn,… thì:

- Trường hp Công ty cung cấp sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do Công ty trực tiếp trồng và bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty cung cấp sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Trường hp Công ty cung cấp sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr 3;
P pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20383/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20383/CT-HTr

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279063