• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 204/BTC-TCHQ năm 2015 về gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 204/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 204/BTC-TCHQ
V/v gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2346/TTg-KTTH ngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về việc gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, Bộ tài chính hướng dẫn như sau:

1. Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong cho đến khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC .

2. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ (43b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 204/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 204/BTC-TCHQ

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262690