• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2046/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2046/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH dệt SY
(Khu công nghiệp Biên Hòa II, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03-SY/15 ngày 28/2/2015 của Công ty TNHH dệt SY kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho dự án đầu tư đối với thời gian gia hạn hoạt động của dự án. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của Công ty, ngày 07/01/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 206/BTC-TCT trả lời cụ thể đối với trường hợp của Công ty. Do đó đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 206/BTC-TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH dệt SY được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2046/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2046/TCT-CS

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279041