• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2053/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2053/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2053/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình.
(Đường Nguyễn Đáng, khóm 10, phường 9, Thành phố Trà Vinh, tnh Trà Vinh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 476/PC-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 03/4/2018 chuyển công văn số 201/2018 ngày 20/3/2018 của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu mặt hàng xe máy chuyên dùng bị đục số khung. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và điểm c, khoản 6, mục II, phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2053/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2053/TCHQ-GSQL

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381733