• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 20625/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 20625/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20625/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và  thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam
(tên cũ: Công ty TNHH Sibvaleo Việt Nam)
(Địa chỉ: S
6, Lô 2A ph Vũ Phạm Hàm, t 62, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 16/9/2015 đối với Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberian propolis Natural oral care (Số tiếp nhận Phiếu công b sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 81866/13/CBMP-QLD ngày 22/10/2013).

- Công ty sản xuất: Organic Pharmaceuticals LLC - Liên bang Nga.

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: TNHH Siberian Health Việt Nam (Địa ch: S 6, lô 2A ph Vũ Phạm Hàm, tổ 62, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như h sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam phải:

- Gi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2015.

3. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kim tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Tạp chí Dược và mỹ phẩm;
-
Trang TTĐT;
-
Lưu: VT, TTr, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20625/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 06/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20625/QLD-MP

545

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295709