• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 2065/BHXH-CSXH năm 2020 về thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2065/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/BHXH-CSXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH ngày 16/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài. BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 2161/LĐTBXH- BHXH nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam./.

 

 

i nhận:
- Như trên:
-
Tng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đ
c (để b/c);
- Các đ
ơn vị: CNTT, TCKT, PC, TTKT;
- Website BHXH Việt Nam;
-
Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thị Kim Loan

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2065/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Bùi Thị Kim Loan
Ngày ban hành: 25/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2065/BHXH-CSXH

444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446529