• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Quá cảnh hàng hóa

 

Công văn 208/GSQL-GQ1 năm 2015 về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 208/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 208/GSQL-GQ1
V/v quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Man Wah Cam Star Plastic Co.Ltd
(Đ/c: Sala Tean V
illage, Sangkat Chhrock Mateh Bavit City, Svay Rieng Province, Kingdom of Cambodia)

Trả lời công văn không số ngày 12/3/2015 của Công ty về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Campuchia ngày 26/12/2013; Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04/9/2014 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam và Giấy phép quá cảnh hàng hóa số 06/PQLXNK-GPQC ngày 02/3/2015 của phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thì Công ty Man Wah Cam Star Plastic Co.Ltd được làm thủ tục hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam theo đúng nội dung Giấy phép số 06/PQLXNK-GPQC nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 208/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 16/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 208/GSQL-GQ1

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269352