• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên


 

Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2110/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm.

Thực hiện chương trình phối hợp số 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/8/2019 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019- 2020; căn cứ Kế hoạch số 264-KH/TWĐTN-TNTH ngày 22/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”; nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tạo môi trường thực tiễn để học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; thông qua hoạt động tình nguyện góp phần hình thành lối sống đẹp, bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm cho đối tượng cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên.

Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 được diễn ra hiệu quả, thiết thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Trung cấp Sư phạm triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Phối hợp, chỉ đạo triển khai các nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, trong đó tập trung vào Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” (theo Kế hoạch số 264-KH/TWĐTN ngày 22/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

2. Các nhà trường quan tâm, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực kinh phí để tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường triển khai hiệu quả Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

3. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, kết hợp thưởng điểm theo Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên.

Yêu cầu các hoạt động tình nguyện triển khai sau khi kết thúc năm học, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ và học sinh, sinh viên; chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Kết thúc Chiến dịch, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và file mềm qua email: nt_huong@moet.gov.vn trước ngày 05/9/2020.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg CP. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để p/h);
- TW Hội Sinh viên Việt Nam (để p/h);
- Đoàn TN các tỉnh/thành phố;
- Báo Thanh niên;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2110/BGDĐT-GDCTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446346