• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 2113/VPCP-KTTH năm 2018 về bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2040/BTC-TCDN ngày 21 tháng 02 năm 2018 về việc bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2040/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

- Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2113/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2113/VPCP-KTTH

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376380