• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2120/TCHQ-TXNK về tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2120/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/TCHQ-TXNK
V/v: tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
(Tầng 14, Tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/XNK- Phu Thai CAT ngày 11/04/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu theo hình thức TN-TX để phục vụ dự án khai mỏ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa là máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, tái xuất để phục vụ dự án đầu tư phải chịu thuế nhập khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài).

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ đề nghị nghiên cứu hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

2) Về thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT; khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK(5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài;

Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2120/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 24/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2120/TCHQ-TXNK

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183552