• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 214/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu dược liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 214/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu dược liệu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 743/YDCT-QLD ngày 28/12/2018 của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền về việc thông báo tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Công ty Yan’an Pharmaceutial Co.,Ltd cung cấp và sản xuất. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các đơn vị căn cứ công văn số 743/YDCT-QLD dẫn trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 743/YDCT-QLD ngày 28/12/2018 của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Y, dược cổ truyền - Bộ Y tế (để p/hợp);
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 214/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 214/GSQL-GQ1

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406352