• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Công văn 2144/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới trong thời kỳ dịch bệnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2144/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2144/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục cho PTVT xut nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới trong thời kỳ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 20/3/2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có công văn số 423/HQHT-NV về vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào bị quá hạn trong thời gian thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào; căn cứ khoản 4 Điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính thì không xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, phương tiện vận tải được tạm nhập - tái xuất vào lưu hành trong lãnh thổ của Bên ký kết không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và được phép gia hạn một lần với thời gian tối đa không quá 10 ngày trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan chính đáng.

Việc thực hiện quy định về cách ly tập trung của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không phải là biện pháp hạn chế, tạm dừng nhập cảnh vào Việt Nam đối với công dân Việt Nam hoặc nhập cảnh vào Lào đối với công dân Lào. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện phải cách ly tập trung theo quy định về y tế, thời gian cách ly của người điều khiển phương tiện là lý do khách quan chính đáng, bất khả kháng, thuộc trường hợp được phép gia hạn và không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định pháp luật dẫn trên và thực tế hoạt động xuất nhập cảnh phương tiện qua cửa khẩu để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh biên giới với Lào (t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 7. Yêu cầu chung
...

2. Phương tiện vận tải được tạm nhập - tái xuất vào mỗi Bên ký kết được phép lưu hành trong thời hạn 30 ngày và được phép gia hạn một lần với thời gian không quá 10 ngày trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do khách quan. Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện gặp sự cố chịu trách nhiệm gia hạn. Việc tái xuất không phụ thuộc vào cửa khẩu tạm nhập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:
...

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Thời gian và phạm vi hoạt động của phương tiện

1. Mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở lại lãnh thổ của Bên ký kết kia không quá 30 ngày, kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp quá thời hạn quy định mà có lý do chính đáng sẽ được gia hạn 01 lần với thời gian tối đa không quá 10 ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2144/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2144/TCHQ-GSQL

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441774