• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2153/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2153/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2153/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4177/VTQĐ-XD ngày 18/8/2017 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 (trước đây là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009) của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng trạm BTS, công trình tuyên truyền dẫn (mỗi dự án bao gồm nhiều trạm BTS hoặc nhiều tuyến) thì chi phí thiết kế xác định như nêu tại văn bản số 4177/VTQĐ-XD là phù hợp với quy định.

Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì chi phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt theo quy định và áp dụng hệ số điều chỉnh như hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD hoặc lập dự toán chi phí theo quy định.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2153/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2153/BXD-KTXD

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362402