• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2154/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2154/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1571/2017/CV-CONINCO-T.TQ ngày 11/8/2017 của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung công văn số 1571/2017/CV-CONINCO-T.TQ, hợp đồng số 49/2011/HĐKT/CONINCO/T.TQ ngày 27/02/2011 ký giữa Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Thuận Thành và Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO là hợp đồng tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có thời hạn thực hiện hợp đồng là 60 tháng (5 năm); hết thời hạn thực hiện hợp đồng, do không được cấp đủ vốn nên dự án không tiếp tục được triển khai và các bên thống nhất chấm dứt hợp đồng (việc chấm dứt hợp đồng không do lỗi của nhà thầu).

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng như trên, việc các bên căn cứ vào dự toán chi phí đã ký kết trong phụ lục hợp đồng và khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu (phù hợp với các khoản mục chi phí trong dự toán), bảng chấm công chuyên gia để thanh toán chi phí tư vấn quản lý dự án là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2154/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2154/BXD-KTXD

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362375