• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 21590/QLD-KD năm 2015 về tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 21590/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21590/QLD-KD
V/v tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp

Hiện nay, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, các nguyên liệu sản xuất thuốc Salbutamol và Clenbuterol đang có khả năng bị sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi. Cục Quản lý Dược yêu cu Công ty:

- Tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo các đơn hàng đã được Cục Qun lý Dược cấp phép nhập khu cho đến khi có thông báo mới.

- Chỉ được dùng các nguyên liệu Salbutamol và Clenbulerol đã nhập khu để sản xuất thuốc tại công ty hoặc bán cho các công ty khác có Giy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phạm vi sản xuất thuốc hoặc phạm vi bán buôn nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực theo quy định tại các Văn bản quy phạm pháp luật về Dược

- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin liên quan đến 02 nguyên liệu trên khi quan chức năng yêu cầu.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
-
Cục trưng Trương Quốc Cưng (để b/c);
-
Tổng Cục Hải Quan;
-
Các Sở Y tế (đ phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, KD (N).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21590/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 20/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/11/2015, Cục QLD đã ban hành Công văn 21590/QLD-KD để yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp một số vấn đề về nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol.

Cụ thể, Cục QLD yêu cầu Công ty:

- Tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo các đơn hàng đã được Cục QLD cấp phép nhập khẩu cho đến khi có thông báo mới.

- Chỉ được dùng các nguyên liệu Salbutamol và Clenbulerol đã nhập khẩu để sản xuất thuốc tại công ty hoặc bán cho các công ty khác có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phạm vi sản xuất thuốc hoặc phạm vi bán buôn nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực theo quy định tại các VBQPPL về Dược.

- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin liên quan đến 2 nguyên liệu trên khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Từ khóa: Công văn 21590/QLD-KD

2.624

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296846