• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2167/VPCP-KTN năm 2015 phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 20 tỉnh/thành phố (đợt 3) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2167/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2167/VPCP-KTN
V/v: phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 20 tỉnh/thành phố (đợt 3)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Sơn La, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2627/TTr-BCT ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp theo Ch thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp của 20 tỉnh, thành phố như đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; giao Bộ Công Thương thông báo chi tiết danh mục quy hoạch cụm công nghiệp đến các tỉnh, thành phố và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch, thành lập, m rộng cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý dứt điểm các cụm công nghiệp chậm triển khai, kém hiệu quả; có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến cụm công nghiệp đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
-
Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, V; III, TH, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2167/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2167/VPCP-KTN

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270039