• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2168/VPCP-KTN năm 2015 về cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2168/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/VPCP-KTN
V/v cải tạo, thay thế một s cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn s 82/BC-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô th trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

1. Khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Rà soát đánh giá các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khc phục những tn tại, bt cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Tăng cường quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

4. Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, PCN Nguyn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III, HC;
- Lưu: VT, KTN(3). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2168/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2168/VPCP-KTN

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269895