• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2175/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2175/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/BXD-KTXD
V/v thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng tham mưu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 622/DA46-KH ngày 24/8/2017 của Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng tham mưu đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Một trong các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là không được trái với pháp luật.

- Theo khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì hợp đồng theo đơn giá cố định được thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng.

Như vậy, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng như Ban Quản lý dán 46 nêu tại văn bản số 622/DA46-KH theo quan điểm thứ 2 là phù hợp.

Ban Quản lý dán 46 – Bộ Tổng tham mưu căn cứ các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, V
ụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Điều 138. Quy định chung về hợp đồng xây dựng
...
2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng
...
6. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2175/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2175/BXD-KTXD

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362371