• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2175/SXD-QLN&CS góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Công văn 2175/SXD-QLN&CS
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/SXD-QLN&CS
V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân, Phòng Quản lý đô thị 24 quận-huyện (trừ huyện Củ Chi và Cần Giờ)

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp ngày 15/3/2013, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị 24 quận-huyện (trừ huyện Củ Chi và Cần Giờ) tổ chức lấy ý kiến của Ban quản trị và cư dân nhà chung cư trên địa bàn quận-huyện về dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm dự thảo).

1. Về Thời gian:

- Tổ chức lấy ý kiến của cư dân trong tháng 4/2013.

- Tổng hợp ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2013.

2. Về nội dung:

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng quản lý đô thị các quận-huyện lấy ý kiến của Ban quản trị, cư dân nhà chung cư về sự cần thiết phải ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về nội dung đóng góp cho toàn bộ dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cần tập trung vào các Điều sau:

- Điều 6: Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư;

- Điều 8: Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;

- Điều 9: Hội nghị nhà chung cư;

- Điều 10: Ban quản trị nhà chung cư;

- Điều 11: Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Điều 12: Quản lý vận hành nhà chung cư;

- Điều 13: Giá dịch vụ nhà chung cư;

- Điều 15: Bảo trì nhà chung cư;

- Điều 17: Giải quyết tranh chấp;

- Điều 18: Xử lý vi phạm;

- Điều 19: Trách nhiệm thực hiện;

- Điều 20: Chuyển tiếp hình thức quản lý vận hành nhà chung cư.

3. Về tổng hợp nội dung góp ý:

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị các quận-huyện tổng hợp ý kiến góp ý theo từng Điều của dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có văn bản gửi về Sở Xây dựng số 60 Trương Định, phường 7, quận 3 trước ngày 15/5/2013 như đã nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị các quận-huyện kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để cùng phối hợp giải quyết, đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm dự thảo Quy chế);
- UBND TP (thay b/c);
- Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Lưu: VP, QLN&CS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2175/SXD-QLN&CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Đỗ Phi Hùng
Ngày ban hành: 01/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2175/SXD-QLN&CS

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183693