• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2177/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 2177/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/TXNK-CST
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Interflex Vina.
(Lô CN5, KCN Bá Thiện, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 180401/IFV ngày 27/4/2018 của Công ty TNHH Interflex Vina đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 20/3/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1358/TXNK-CST trả lời Công ty TNHH Interflex Vina về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung công văn số 1358/TXNK-CST nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Interflex biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2177/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2177/TXNK-CST

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381071