• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp


 

Công văn 218/TANDTC-KHXX năm 2013 phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 218/TANDTC-KHXX
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/TANDTC-KHXX
V/v phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;
- Các đồng chí Trưởng ban Ban Thư ký, Ban Thanh tra;
- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm và Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 16/8/2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao đã ký Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG "Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự". Thông tư liên tịch này hướng dẫn về điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp. Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 01/11/2013.

Để triển khai thi hành Thông tư liên tịch kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Thông tư liên tịch cho lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị mình.

Trong quá trình áp dụng các quy định của Thông tư liên tịch, nếu có vướng mắc thì phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử; điện thoại: 04.39369210; email: vkhxx.quocte@toaan.gov.vn) để được giải thích hoặc hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Điều 28. Yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự; giao hồ sơ, vật chứng của vụ án cho nước ngoài

1. Đối với vụ án có người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam mà người đó đã trốn ra nước ngoài và Việt Nam đã yêu cầu dẫn độ nhưng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài từ chối việc dẫn độ thì cơ quan đang thụ lý vụ án chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để yêu cầu nước nơi người phạm tội đang có mặt tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi quyết định chuyển giao hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể chuyển giao cả vật chứng của vụ án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 218/TANDTC-KHXX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 218/TANDTC-KHXX

768

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210304