• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đa dạng sinh học

 

Công văn 218/TCLN-CTVN năm 2020 về tiếp tục tăng cường kiểm soát nuôi, vận chuyển động vật hoang dã do Tổng cục lâm nghiệp ban hành

Tải về Công văn 218/TCLN-CTVN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 218/TCLN-CTVN
V/v tiếp tục tăng cường kiểm soát nuôi, vận chuyển động vật hoang dã

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06/02/2020, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành văn bản số 126/TCLN- CTVN về kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam theo Chỉ thị số 05/CT-TTg , ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Để hoạt động này tiếp tục được thực hiện đúng pháp luật, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Bỏ nội dung "tạm thời dừng hoạt động xác nhận bảng kê lâm sản vận chuyển lâm sản là động vật hoang dã ra khỏi địa phương" tại văn bản 126/TCLN- CTVN 06/02/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp. Cơ quan Kiểm lâm thực hiện xác nhận bảng kê lâm sản đối với động vật có nguồn gốc hoang dã được gây nuôi hợp pháp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đúng với năng lực sản xuất thực tế của cơ sở nuôi; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập động vật có nguồn gốc hoang dã, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hoặc xác nhận động vật có nguồn gốc bất hợp pháp, kể cả trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã từ ngày Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

2. Mọi trường hợp phát hiện, nghi động vật hoang dã bị bệnh, dịch bệnh phải thông báo với Cơ quan y tế, Cơ quan thú y để kiểm soát dịch bệnh, nhất là đối với động vật có dấu hiệu mang vi rút Covid-19, H5N1.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT. Hà Công Tuấn (để b/c);
- TCT. Nguyễn Quốc Trị (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, CTVN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Điển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 218/TCLN-CTVN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp   Người ký: Phạm Văn Điển
Ngày ban hành: 25/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 218/TCLN-CTVN

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440710