• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quy hoạch xây dựng

 

Công văn 219/BXD-KTXD năm 2017 về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 219/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/BXD-KTXD
V/v thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2548/SXD-HTKT ngày 12/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thiết kế công trình xây dựng. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí khảo sát là một nội dung chi phí của dự toán xây dựng công trình, Cơ quan chuyên môn có thể ủy quyền cho chủ đầu tư thẩm định dự toán khảo sát xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 219/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 219/BXD-KTXD

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
339980