• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 219/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 219/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty c
phần Mỹ phm - Dược Quốc tế Interco
(Địa ch: S 89 A ph Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 778/VKNTTW-KH đề ngày 05/12/2018 của Viện Kim nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm s49L10 ngày 05/12/2018 về kết quả kim nghiệm mẫu mỹ phẩm Nước rửa tay Interco Hand Wash (Số lô: 200817; ngày sản xuất: 20/8/2017; hạn dùng: 20/8/2020; số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 770/14/CBMP-HN) do Công ty cphần Mphẩm - Dược Quốc tế Interco sản xuất,

Mẫu mỹ phẩm nêu trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Công ty TNHH Xuân Thủy (địa chỉ: 38 Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để kiểm tra chất lượng; Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn các chất bảo quản 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone (MCT) và 2-methyl-4- isothiazolin-3-one (MIT) trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Nước rửa tay Interco Hand Wash (Số lô: 200817; ngày sản xuất: 20/8/2017; hạn dùng: 20/8/2020; số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 770/14/CBMP-HN) do Công ty cphần Mỹ phẩm - Dược Quốc tế Interco sản xuất.

2. Công ty cổ phần Mỹ phẩm - Dược Quốc tế Interco phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/01/2019.

3. Đnghị sY tế thành phố Hà Nội:

- Kiểm tra Công ty cphần Mỹ phẩm - Dược Quốc tế Interco trong việc chấp hành pháp luật về sn xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/02/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
ứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp.HCM;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 219/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 10/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 219/QLD-MP

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404881