• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2018 về mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 22/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-KTXD
V/v kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6983/VPCP-ĐMDN ngày 20/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Nghĩa về mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng các quy định của điều ước quốc tế đó.

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình là đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ giao. Vì vậy, mẫu hợp đồng xây dựng thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD là phù hợp với quy định. Nội dung của mẫu hợp đồng xây dựng kèm theo Thông tư này là hướng dẫn chung các nội dung về hợp đồng xây dựng theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Khi vận dụng vào gói thầu xây dựng cụ thể thì thực hiện theo yêu cầu cụ thể của gói thầu và quy định về hợp đồng xây dựng của pháp luật áp dụng cho gói thầu.

Về ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: “chỉ có mỗi việc về hợp đồng xây dựng mà có tới 2 Bộ quản lý, mỗi Bộ có một cách hướng dẫn khác nhau, nhưng thực chất thì chỉ khác nhau về hình thức còn nội dung đều phải tuân thủ các quy định của luật Xây dựng và Luật Đấu thầu”. Trong quá trình xây dựng Luật Đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu, tại các cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đã có ý kiến và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này. Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Ông Nguyễn Hữu Nghĩa theo nội dung tại Văn bản số 6983/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D02.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 03/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22/BXD-KTXD

545

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393976