• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Công văn 2209/VPCP-TCCV năm 2017 kiểm tra thông tin báo nêu về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2209/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2209/VPCP-TCCV
V/v kiểm tra thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Báo Tiền phong ngày 10 tháng 3 năm 2017 có bài: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ (kèm theo).

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xu
ân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TKBT, QHĐP; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV(3)H.Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2209/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 10/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2209/VPCP-TCCV

457

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342329