• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2213/BXD-VLXD năm 2017 bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2213/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/BXD-VLXD
V/v bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 765/UBND-KTN ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị bổ sung dự án sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp dự kiến đầu tư do Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn thực hiện với công suất 100.000 tấn/năm tại thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Mỏ đá dự kiến sử dụng tại mỏ Lân Luông III, Lân Nặm xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nhưng chưa được UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để làm vôi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Căn cứ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thì dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp phải xác định gắn với vùng nguyên liệu đá vôi cho sản xuất vôi công nghiệp. Hiện nay, Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn chưa có mỏ đá vôi làm vôi theo quy định. Trong báo cáo đề xuất của doanh nghiệp, thì vùng nguyên liệu phục vụ dự án sản xuất vôi công nghiệp dự kiến thu mua từ những mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đá vôi sang làm vôi công nghiệp theo quy định của Luật Khoáng sản, do đó Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn chưa có vùng nguyên liệu ổn định đảm bảo đ sản xuất vôi công nghiệp. Vì vậy, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp do Công ty TNHH vôi công nghiệp Lạng Sơn đề xuất chưa đủ căn cứ để bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để việc triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xác định cụ thể mỏ đá vôi được quy hoạch để cấp phép thăm dò, khai thác đá vôi phục vụ sản xuất vôi công nghiệp theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ xem xét việc đề xuất bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2213/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2213/BXD-VLXD

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362166