• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 22214/QLD-CL năm 2017 về thuốc giả Lincomycin 500mg do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 22214/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22214/QLD-CL
V/v thuốc giả Lincomycin 500mg

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 1216/SYT-NVD đề ngày 20/10/2017 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai báo cáo mẫu thuốc giả Lincomycin 500mg và Công văn số 839/CL-CTD đề ngày 10/11/2017 của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa kèm báo cáo kiểm nghiệm, hồ sơ lô, đặc điểm nhận biết về thuốc giả ghi mạo danh Viên nang Lincomycin 500mg, SĐK: VD-13960-11, Số lô: 175, HD: 06/02/2019, Công ty cổ phần dược và VTYT Thanh Hóa sản xuất được Trung tâm kiểm nghiệm Gia Lai lấy mẫu tại Quầy thuốc Hồng Loan (DSTH Nguyễn Thị Hồng Loan), địa chỉ Thôn 2, xã Thắng Hưng, huyện Chư P Rông, tỉnh Gia Lai.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

1. Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Viên nang Lincomycin 500mg, SĐK: VD-13960-11, Số lô: 175, HD: 06/02/2019 trên nhãn ghi mạo danh cơ sở sản xuất là Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa, có đặc điểm khác với mẫu thuốc thật Viên nang Lincomycin 500mg do Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất như sau:

Đặc điểm

Viên nang Lincomycin 500mg thật

Viên nang Lincomycin 500mg giả

Bột thuốc

- Bột kết tinh màu trắng, hoặc trắng ngà có ánh lấp lánh.

- Khi đốt cháy bột có mùi khét khó chịu rõ rệt

- Bột lẫn hạt màu vàng xám, không có ánh lấp lánh.

- Khi đốt cháy bột mùi không rõ

Vỉ thuốc

- Rãnh dọc cắt hờ liên tục hoặc đứt đoạn nhưng thẳng nhau

- Logo và ký hiệu GMP: thẳng hàng hai bên cột thuốc (rãnh dọc ở giữa)

- Số lô và hạn dùng ở đầu vỉ

- Rãnh dọc cắt hờ bao gồm từng đoạn không thẳng nhau

- Logo và ký hiệu GMP: So le hai bên cột thuốc (rãnh dọc ở giữa)

- Số lô và hạn dùng ở cuối vỉ

Hình ảnh phân biệt thuốc thật, thuốc giả

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Viên nang Lincomycin 500mg giả có các dấu hiệu nhận biết như trên;

- Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành;

- Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và cơ quan liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- BCĐ 389 TW;
- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Website Cục QLD; các phòng; Thanh tra Dược MP, QLKD dược - Cục QLD;
- Lưu: VT, CL (HĐ).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22214/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 26/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22214/QLD-CL

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373590