• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2222/TCT-TNCN năm 2013 thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2222/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1991/CT-HTr ngày 25/01/2013 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thuế TNCN đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 24/6/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có ý kiến tại công văn số 2272/LĐTBXH-KHTC như sau: "Theo quy định tại Điều 20 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 (có hiệu lực thi hành từ 01/5/2013) thì: Hành vi người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp, đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác, cho việc thực hiện hợp đồng lao động là hành vi bị pháp luật cấm."

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và gửi kèm công văn số 2272/LĐTBXH-KHTC ngày 24/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ CS, PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2222/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 11/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2222/TCT-TNCN

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203972