• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 2242/BGDĐT-CNTT về thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2242/BGDĐT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2242/BGDĐT-CNTT
V/v thông báo danh sách máy tính b túi được đem vào phòng thi kỳ thi tt nghiệp THPT năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: Các s giáo dục và đào tạo1

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học ph thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh sách máy tính b túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học ph thông năm 2020 như sau:

1. Về nguyên tắc chung: máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bn, không có th nhớ (Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT).

2. Danh sách một số máy tính b túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 là:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS;

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

- Deli 1710, D991ES;

- Eras E370, E371;

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X;

và các máy tính b túi tương đương, không có chức năng soạn tho văn bn, không có th nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi - nhận thông tin và ghi âm - ghi hình, đáp ứng quy đnh ca Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ngh các s giáo dc và đào tạo phổ biến nội dung Thông báo này tới các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được biết và thực hiện.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin thi tuyển sinh ca Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa ch https://thituyensinh.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B
trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để báo cáo):
- Cục QLCL, Vụ GDTrH, V GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để phi hp thc hiện);
- Lưu: VT, Cục CNTT (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Sơn Hải

 1 Đối với tỉnh Bc Liêu là S Giáo dc - Khoa học và Công nghệ Bc Liêu.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2242/BGDĐT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Sơn Hải
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2242/BGDĐT-CNTT

339

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445852