• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2250/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn định mức vật liệu xây không nung đối với gạch ống xi măng cốt liệu và áp dụng TCVN 6477:2011 đối với gạch bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2250/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/BXD-VLXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1348/SXD-QLXD ngày 23/6/2014 của Sở Xây dựng Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn định mức vật liệu xây không nung đối với gạch ống xi măng cốt liệu; đồng thời một số địa phương đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc áp dụng TCVN6477:2011 đối với gạch bê tông. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Gạch xi măng cốt liệu (công nghệ Polyme) trên địa bàn tỉnh là chủng loại gạch bê tông, chất lượng sản phẩm được quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 . Về áp dụng định mức dự toán đối với công tác xây lắp gạch bê tông có kích thước khác so với quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.

2. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” đối với sản phẩm gạch bê tông sử dụng làm vật liệu xây trong công trình xây dựng, tạm thời không áp dụng quy định về độ dày của các thành viên gạch ở vị trí nhỏ nhất. Chỉ tiêu quan trọng của gạch để xây tường là mác (độ bền) gạch và chỉ tiêu này được xác định theo tiêu chuẩn hiện hành.

3. Tại điểm 3.3.2 khoản 3.3 Điều 3 của TCVN 6477:2011 quy định có thể sản xuất các loại gạch có kích thước khác với một số kích thước thông dụng (như đã nêu tại tiêu chuẩn), vậy các doanh nghiệp được phép sản xuất gạch bê tông có kích thước khác kích thước thông dụng.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức và tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” trong việc sử dụng gạch bê tông (gạch xây không nung) trong công trình xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2250/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2250/BXD-VLXD

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251190