• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 2251/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2251/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật AVNET (Việt Nam)
Đ/chỉ: Tòa nhà Tuổi trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309498944

 

Trả lời văn bản số 001815/AVNET- CV ngày 03/02/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 05/11/2014, Cục Thuế TP đã có công văn số 9407/CT-TTHT trả lời Công ty về thuế nhà thầu, nay Cục Thuế TP hướng dẫn rõ thêm như sau:

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm giao dịch với tổ chức nước ngoài mua bản quyền phần mềm và phần cứng máy tính theo điều kiện giao hàng FCA (Incoterm 2010) tại Singapore và tách riêng được giá trị bản quyền phần mềm và giá trị phần cứng máy tính (không kèm theo dịch vụ hỗ trợ cài đặt tại Việt Nam) thì trước khi thanh toán cho tổ chức nước ngoài Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu như sau:

1. Đối với giá trị bản quyền phần mềm:

Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty chỉ khấu trừ thuế TNDN nhà thầu theo tỷ lệ 10% trên doanh thu tính thuế TNDN.

2. Đối với giá trị phần cứng máy tính không kèm theo dịch vụ hỗ trợ cài đặt tại Việt Nam. Đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu theo quy định do đó Công ty không phải khấu trừ thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
353 – 14879/15-mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2251/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2251/CT-TTHT

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271433