• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 2251/VPCP-NN năm 2018 về kiến nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 416/UBND-ĐT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/VPCP-NN
V/v kiến nghị của UBND tp. Hồ Chí Minh tại Công văn số 416/UBND-ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 416/UBND-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc khấu trừ chi phí bồi thưng, hỗ trợ di dời Quân đoàn 4 vào tiền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại, văn phòng, căn hộ tại phường 25, quận Bình Thạnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tại Công văn số 416/UBND-ĐT nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp. Lưu ý trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, cần nêu rõ căn cứ pháp lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
. VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2251/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2251/VPCP-NN

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376687