• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2263/VPCP-KTTH năm 2014 báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2263/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/VPCP-KTTH
V/v báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành cà phê

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 908/BNN-CB ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc báo cáo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành cà phê, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2263/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2263/VPCP-KTTH

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225677