• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Công văn 2263/VPCP-V.I năm 2018 về biểu dương cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương truy bắt đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2263/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/VPCP-V.I
V/v biểu dương cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an tỉnh Bình Dương truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 53/BC-VPTT ngày 08 tháng 3 năm 2018 về vụ việc các đối tượng vận chuyn thuc lá lậu chng người thi hành công vụ, đâm bị thương cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương (sao gửi kèm), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 53/BC-VPTT ngày 08 tháng 3 năm 2018; biểu dương cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương về tinh thần kiên quyết, dũng cảm truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên và có hình thức, khen thưởng phù hợp đối với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông tham gia truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu; chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng vận chuyển, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, đảm bảo triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu thuốc lá nói trên.

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP (để b/c);
- Các bộ: Công an, Tài chính;
- Công an tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: KGVX, NC, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2263/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2263/VPCP-V.I

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376688