• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2264/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2264/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/BXD-KTXD
V/v quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễn thông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKT ngày 20/8/2014 và văn bản bổ sung, làm rõ số 341//VNPT-HNi-BQLDAKT ngày 05/9/2014 của Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễn thông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKT, gói thầu xây lắp “Mạng cáp truyền hình, hệ thống cáp cấu trúc tòa nhà và hệ thống camera” thuộc dự án Tòa nhà văn phòng làm việc 5 tầng đã được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phê duyệt kết quả trúng thầu và đã thực hiện việc đàm phán thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, do thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và phải thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất với UBND thành phố Hà Nội dẫn đến thời gian khởi công bị kéo dài. Thêm vào đó, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, dự án đã được rà soát, điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. Vì vậy, việc đề nghị của Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc như nêu tại văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKT và văn bản số 341//VNPT-HNi-BQLDAKT là chấp nhận được, nhưng phải bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễn thông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2264/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2264/BXD-KTXD

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250316