• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 22676/QLD-CL năm 2014 về Thuốc giả Prednisolon 5 mg do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 22676/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 22676/QLD-CL
V/v Thuốc giả Prednisolon 5 mg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 1077/VKNTTW-KH đề ngày 17/12/2014 đính kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 45Gt10 ngày 17/12/2014 ca Viện Kim nghiệm thuốc Trung ương báo cáo về việc phát hiện mẫu thuc mang tên Prednisolon 5 mg và có một số thông tin ghi trên nhãn như sau:

- Prednisolon 5 mg (viên nén Prednisolon 5 mg)

- Nơi sản xut: Công ty c phn Dược phm OPV

- SĐK: VD12086-11, Lot No: 061230, NSX: 07-08-2013, HSD: 07-08-2016

Thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Trà Vinh lấy mẫu tại Nhà thuốc Thành Cao, S 42, Nguyn Thị Minh Khai, Phường 2, Tp. Trà Vinh, Tnh Trà Vinh; mẫu thử nghiệm không cho phản ứng định tính dược chất Prednisolon.

Theo hồ sơ lưu tại Cục Qun lý Dược thì cho tới nay Cục Quản lý Dược chưa cp phép lưu hành cho bất kỳ thuốc nào có số đăng ký SDK: VD12086-11.

Như vậy thuốc có thông tin nêu trên là thuốc giả.

Đ đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

a) Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc viên nén Prednisolon 5 mg có thông tin ghi trên nhãn như sau:

- Số đăng ký: SĐK: VD12086-11 hoặc SĐK: VD-12086-11

- Nơi sn xuất: Công ty c phn Dược phẩm OPV.

b) Phối hợp vi các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết đ không buôn bán, sử dụng thuốc viên nén Prednisolon 5 mg giả có các du hiệu nhận biết nêu trên.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Trà Vinh:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kim tra Nhà thuốc Thành Cao (Số 42, Nguyn Thị Minh Khai, Phường 2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh) để truy tìm nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc Prednisolon 5 mg giả nêu trên và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Qun lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
-
Cục Cnh sát Kinh tế, Cục Y tế - Bộ Công an;
-
Cc Quân y - Bộ Quốc phòng;
-
Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- NT T
hành Cao, Số 42, Nguyn Thị Minh Khai, Tp. Trà Vinh;
- Công ty c phn Dược phẩm OPV;
-
P.ĐKT. P.QLKDD. P.TTra Dược&MP, Tạp chí Dược&MP và Website Cục Quản lý Dược;
-
Lưu. VT, CL (LD).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22676/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22676/QLD-CL

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262443