• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2268/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2268/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất bao bì Dương Hoa Vinh
Địa chỉ: D20-D26 đường số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 02/2020/CVĐ-DVH ngày 20/1/2020 của Công ty TNHH sản xuất bao bì Dương Vinh Hoa đề nghị xem xét hỗ trợ do Công ty bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra và áp thuế chống bán phá giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như Tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 (sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN) quy định:

“4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dư án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ kỳ tính thuế năm 2014 thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Luật thuế TNDN không có quy định về việc bù trừ lãi hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, kiến nghị của Công ty không có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, hiện tại để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid- 19, ngày 08/04/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-l 9. Nếu Công ty thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr, Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Cục thuế tình Long An;
- Cụ CST (BTC);
- Cụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế
...

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

*Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
...
4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
...

4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2268/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 03/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2268/TCT-CS

60

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452081